Публічна оферта

Компанії з обмеженою відповідальністю «ВЕБ РІТЕЙЛ С.Р.О.», що зареєстрована за адресою: п/і: 130 00, вул. Гусинецька, буд. 903/10, м. Прага 3, Чехія, та 20 квітня 2009 року була внесена до Торгового реєстру Чеської республіки (відділ Ц, вставка № 150602), що відноситься до відомства Празького міського суду.

рег. № організації в Чехії: 28876431. VAT: CZ28876431. Виконавчий директор: Йозеф Пайскр.

при продажу товарів через веб-сайт інтернет-магазину

«Proektory-Lampy.com.ua»

Зміст

 1. Загальні постанови
 2. Аккаунт користувача
 3. Укладання Договору оферти
 4. Ціна товару і умови оплати
 5. Одностороннє розірвання Договору оферти
 6. Доставка і отримання товару
 7. Гарантійні обов'язки
 8. Інші права та обов'язки сторін
 9. Політика конфіденційності
 10. Відповідальність і поширення вмісту
 11. Комерційна розсилка і збереження «cookie-файлів»
 12. Кореспонденція
 13. Завершальні постанови

Гарантійні права і обов'язки перераховані в Гарантійних умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ

 • 1.1. Компанія з обмеженою відповідальністю «ВЕБ РІТЕЙЛ С.Р.О.» (далі «Продавець»), що зареєстрована за адресою: п/і: 130 00, вул. Гусинецька, д. 903/10, м. Прага 3, Чехія, та 20 квітня 2009 року була внесена до Торгового реєстру Чеської республіки (відділ Ц, вставка № 150602), що відноситься до відомства Празького міського суду, діє на підставі Публічної оферти (далі «Публічна оферта», що відповідає положенням § 1751 Цивільного закону № 89/2012 Св. Чеської Республіки (далі «Цивільний закон») та Закону «Про захист прав споживачів» № 634/1992 Св. Чеської республіи встановлює взаємні права і обов'язки, що виникли на підставі, або у зв'язку з укладенням Договору оферти (далі «Договір») між Продавцем, з однієї сторони і будь-якою фізичною особою (далі «Покупець»), з іншої сторони, через інтернет-магазин Продавця, розташованому на сайті Proektory-Lampy.com.ua (далі «веб-сайт»), та за допомогою мережевого інтерфейсу веб-сайту (далі «мережевий інтерфейс магазину»).
 •  
 • 1.2. Публічна оферта не стосується Покупця, що діє в рамках своєї підприємницької чи іншої діяльності, або має намір використати товар в підприємницьких цілях. Вказавши реквізити компанії (назва, ІПН) під час замовлення товару, Покупець підтверджує той факт, що він діє у рамках своєї підприємницької або іншої економічної діяльності.
 •  
 • 1.3. Відмінні від Публічної оферти положення можуть бути погоджені в Договорі постачання (Договорі купівлі-продажу). Якщо між Продавцем і Покупцем був укладений Договір постачання (Договір купівлі-продажу) товару, то цей Договір має пріоритет перед Публічною офертою.
 •  
 • 1.4. Зміст Публічної оферти є невід'ємною частиною Договору постачання (Договори купівлі-продажу). Договір і Публічна оферта укладаються українською мовою.
 •  
 • 1.5. Продавець залишає за собою право на зміну чи доповнення змісту Публічної оферти. Це не відміняє юридичну силу прав і обов'язків, що виникли між сторонами в період дії попередньої версії Публічної оферти.

2. АККАУНТ КОРИСТУВАЧА

 • 2.1. Покупець має можливість зареєструвати на веб-сайті Продавця свій обліковий запис, за допомогою якого він може оформляти замовлення (далі «Аккаунт»). Реєстрація є добровільною і не є обов'язковою умовою для оформлення замовлення.
 •  
 • 2.2. Користувач несе відповідальність за повноту, точність і правдивість даних переданих Продавцеві, як під час реєстрації Аккаунта, так при оформлення замовлення. Покупець зобов'язується без зайвого зволікання оновити вказані в особистому кабінеті дані, якщо вони стануть недійсними. Продавець вважає актуальними ті дані, що були вказані в особистому кабінеті Покупця або ті, що були заповнені під час оформлення замовлення.
 •  
 • 2.3. Покупцеві надається повний доступ до Аккаунта за допомогою імені користувача (логіна) і пароля. Покупець зобов'язаний забезпечити безпеку і непоширення логіна і пароля третім особам.
 •  
 • 2.4. Покупець не має права передавати можливість користування своїм Аккаунтом третім особам.
 •  
 • 2.5. Продавець залишає за собою право видалити Аккаунт Покупця у наступних випадках: 1) Покупець не використовує свій Аккаунт більше року. 2) Покупець порушує умови Договору постачання (Договори купівлі-продажу) та/або умови Договору оферти.
 •  
 • 2.6. Покупець бере до уваги, що доступ до Аккаунту може бути обмежений, зокрема, під час проведення технічного обслуговування апаратно-технічного або програмного забезпечення Продавця або третіх осіб.

3. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

 • 3.1. Надана на веб-сайті інформація про товар має інформаційний характер і не зобов'язує Продавця до укладення Договору оферти на цих умовах. Положення передбачене § 1732 абц. 2, Цивільного закону Чеської республіки не застосовується.
 •  
 • 3.2. Мережевий інтерфейс магазину містить інформацію щодо цін товару і доставки. Ціна товару вказана без урахування податку на додаткову вартість (ПДВ) і митних зборів. Вказана вартість дійсна доти, доки вона опублікована на веб-сайті Продавця. Це положення не виключає можливість Продавця укласти Договір купівлі-продажу на індивідуальних умовах, погоджених з Покупцем.
 •  
 • 3.3. Мережевий інтерфейс магазину містить інформацію про витрати, пов'язані з пакуванням і доставкою товару на території України. Вказана вартість не включає митні платежі, які можуть виникнути Покупцеві у випадках, визначених законодавством країни Покупця (імпортера) а також комісії систем електронної обробки платежів, передбачений цією системою чи комісії банку платника.
 •  
 • 3.4. Замовлення на сайті здійснюється шляхом заповнення форми замовлення через мережевий інтерфейс магазину. Форма замовлення містить наступні дані:
  • 3.4.1. Замовлений товар, який Покупець "кладе" до електронного кошику;
  • 3.4.2. Спосіб оплати і доставки замовленого товару;
  • 3.4.3. Інформацію про вартість відправки товару за адресою Покупця (далі спільно названі «Замовлення»).
  •  
 • 3.5. Перед остаточним підтвердженням Замовлення, Покупець має можливість вільно переглядати, перевіряти і змінювати будь-які дані, вказані в процесі оформлення замовлення. Замовлення вважається оформленим остаточно після того, як Покупець натиснув кнопку «ПІДТВЕРДЖУЮ ЗАМОВЛЕННЯ». Усі дані, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, Продавець вважає достовірними. Успішне отримання замовлення Продавець підтвердить Покупцеві шляхом відправки повідомлення на електрону адресу, вказану Покупцем в замовленні або в особистому кабінеті (далі «Електронна адреса Покупця»).
 •  
 • 3.6. Продавець залишає за собою право, залежно від специфіки замовлення (кількість товару, його ціна, спосіб оплати, витрати на доставку), бажати від Покупця додатково підтвердити замовлення в письмовій або усній формі.
 •  
 • 3.7. Моментом виникнення договірних стосунків між Покупцем і Продавцем вважається момент доставки повідомлення про прийняття замовлення (акцепт замовлення) Покупцеві. Повідомлення з акцептом замовлення Продавець відправляє вручну на адресу електронної пошти Покупця після проведення співробітником первинного контролю замовлення. Договірні стосунки між Покупцем і Продавцем не виникають у момент отримання Покупцем автоматичного повідомлення, відправленого на електронну адресу Покупця відразу після оформлення замовлення Покупцем. Це автоматичне повідомлення також не вважається підтвердженням замовлення з боку Продавця. Якщо між Покупцем і Продавцем не виникнуть договірні до моменту передачі товару Покупцеві, то ці стосунки виникають у момент його передачі.
 •  
 • 3.8. У тому випадку, якщо на веб-сайті Продавця виникне технічна помилка щодо вартості товару, Продавець не зобов'язаний продати товар Покупцеві за цю, явно помилкову, вартість, навіть якщо Покупцеві вже було відправлено повідомлення акцепту замовлення, відповідно до визначеня в цій Оферті. Якщо настане така ситуація, Продавець залишає за собою право на одностороннє розірвання договору.
 •  
 • 3.9. Якщо вартість товару, яку була опублікована в мережевому інтерфейсі Продавця або безпосередньо під час оформлення замовлення, втратить свою актуальність, Продавець невідкладно повідомить про це Покупця. У тому випадку, якщо з боку Продавця замовлення ще не було прийняте, Продавець залишає за собою право не укласти Договір оферти на цих умовах.
 •  
 • 3.10. Укладенням Договору, Покупець погоджується з використанням дистанційних засобів зв'язку. Покупець оплачує стандартні тарифи витрат, що виникли йому в зв'язку з використанням дистанційних засобів зв'язку, у зв'язку з укладенням Договору (витрати на підключення інтернету, послуги телефонного оператора, тощо).

4. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

 • 4.1. Вартість товару і пов'язаних витрат на пакування і доставку (далі «Ціна») Покупець може сплатити наступними способами:
  • Переказ на розрахунковий рахунок ФОП Соловйова Олена Олегівна, р/р 26008050239280 відкритий в банку Приватбанк, МФО: 305299, ІПН: 2607408046;
  • Постоплата з відсрочкою до 14 днів для бюджетних підприємств;
  • Переказ на карту Приватбанку;
  • Оплата при отриманні;
  • Готівкова оплата в пукті видачі.
 •  
 • 4.2. Разом з вартістю товару, Покупець оплачує Продавцеві встановлені витрати на пакування і доставку товару. Якщо не вказано інакше, ціна товару включає витрати, пов'язані з доставкою товару.
 •  
 • 4.3. Продавець, зазвичай, не вимагає від Покупця внести аванс або завдаток. У разі замовлення високої вартості, Продавець залишає за собою право бажати внесення авансового платежу або завдатку. Це положення не скасовує необхідність сплатити повну вартість, відповідно до пункту 4.6 Публічної Оферти, що стосується 100% передоплати.  
 •  
 • 4.4. У разі оплати товару готівкою в офісі компанії ціна підлягає оплаті у момент передачі товару. У разі безготівкової оплати ціна підлягає до сплати в строк до 14 днів з моменту укладення Договору.
 •  
 • 4.5.У разі безготівкової оплати Покупець зобов'язаний вказувати індивідуальний номер замовлення та/або номер рахунку. При безготівковій оплаті моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.  
 •  
 • 4.6. Продавець залишає за собою право, зокрема у тому випадку, якщо Покупець не підтвердить замовлення в письмовій або усній формі на запит Продавця (положення №3.6.), бажати від Покупця оплату повної Ціни замовлення перед відправкою товару. На такий випадок не поширюється постанова, передбачена § 2119 абц. 1 Цивільного закону Чеської республіки.  
 •  
 • 4.7. Надані Продавцем Покупцеві знижки неможливо комбінувати.
 •  
 • 4.8. Якщо це передбачено комерційними стосунками або загально-обов'язковими правовими нормами, Продавець надає Покупцеві необхідні бухгалтерські документи: рахунок-фактуру, накладну, акт. Продавець є платником податку на додаткову вартість (ПДВ) в Чеській республіці і не є платником податку на додаткову вартість (ПДВ) в Україні. Бухгалтерські документи надаються після оплати повної ціни товару. Бухгалтерські документи надаються в електронному вигляді за допомогою електронної пошти і/або в паперовому варіанті разом з посилкою, або відправляються поштою за місцем фактичного місце знаходження Покупця.
 •  
 • 4.9. Покупець бере до уваги, що реквізити бухгалтерських документів не підлягають виправленню заднім числом.

5. ОДНОСТОРОННЄ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

 • 5.1 Покупець обізнаний, що відповідно до положення, передбаченого § 1837 Цивільного закону, Покупець не може розірвати Договір в односторонньому порядку у тих випадках, якщо товар був індивідуально пристосований побажанням або вимогам Покупця; якщо товар швидко псується; якщо Покупець безповоротно з’єднав або змішав його з іншим товаром, або у тому випадку, якщо товар був вийнятий з пакування та, згідно з принципами гігієни, не може бути повернений. Можливість одностороннього розірвання Договору також не поширюється на постачання ауді- і відео- продукції або комп'ютерних програм у разі порушення їх заводського пакування.
 •  
 • 5.2. Окрім випадків вказаних в п. 5.1 або інших випадків, коли одностороннє розірвання Договору неможливе, Покупець, на підставі положення, передбаченого § 1829 абц. 1 Цивільного закону може розірвати Договір в односторонньому порядку впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання товару. У тому випадку, якщо предметом Договору було декілька одиниць товару або, якщо доставка була вироблена за допомогою декількох партій, то відлік строку 14 днів починається з моменту передачі Покупцеві останньої одиниці товару (останній партії). Про намір розірвати Договір в односторонньому порядку, Покупець може повідомити Продавця за допомогою відправки листу за адресою КОВ «ВЕБ РІТЕЙЛ С.Р.О.», вул. Політицкіх в'єзню, буд. 1597/19, п/і: 110 00, м. Прага 1, Чеська республіка, або на електронний ящик Продавця, розташований за адресою info@proektory-lampy.com.ua. Заяву про розірвання Договору Покупець може подати на спеціальному бланку (MS Word | PDF) .
 •  
 • 5.3. У разі одностороннього розірвання Договору відповідно до п. 5.2 Публічної оферти, Договір втрачає юридичну силу з моменту укладення. Товар має бути повернений Продавцеві в строк до 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту розірвання Договору. У разі одностороннього розірвання Договору, витрати на повернення товару Продавцеві йдуть за рахунок Покупця 
 •  
 • 5.4. У разі одностороннього розірвання Договору, відповідно до п 5.2 Публічної оферти, Продавець повертає Покупцеві сплачену ціну товару впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів, способом, відповідним її отриманню. Продавець може повернути Покупцеві сплачену ціну способом, відмінним від її отримання, у отримання згоди Покупця, та якщо таким чином у Покупця не виникнуть додаткові витрати. Продавець не зобов'язаний повернути сплачену цін у Покупцеві до тих пір, поки Покупець не поверне або не надасть підтвердження здійснення повернення товару Продавцеві.
 •  
 • 5.5. Продавець залишає за собою право на залік збитку на товарі, спричинені Покупцем, проти розміру проверненої ціни, що була встановлена Договором 
 •  
 • 5.6. Продавець залишає за собою право на одностороннє розірвання Договору у наступних випадках:
  • у мережевому інтерфейсі Продавця була очевидною технічна помилка щодо вартості товару (п. 3.8 цієї Публічної Оферти);
  • неможливо дотриматися договірних умов постачання товару з об'єктивних причин (зокрема, товар більше не виробляється, припинилося постачання товару тощо.);
  • виконання Договірних обов'язків стане об'єктивно неможливе або протизаконне.
 •  
 • 5.7. Продавець без зайвого зволікання повідомить Покупця про виникнення однієї з ситуацій, описаних в п. 5.6. Розірвання договору настає визначений в моментом повідомлення цього факту Покупцеві. Якщо до цього моменту Покупець, цілковито або частково, сплатив ціну товару, Продавець відшкодує Покупцеві отриману суму, способом, що відповідає її отриманню або безготівковим переказом на рахунок Покупця.Повернення грошових коштів проводиться впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одностороннього розірвання Договору Продавцем.
 •  
 • 5.8. Якщо частиною предмета Договору був подарунок, то між Покупцем і Продавцем виникає Договір дарування з резолютивною умовою. У тому випадку, якщо Покупець розірве Договір оферти в односторонньому порядку, то Договір дарування втрачає свою силу і Покупець зобов'язується повернути подарунок Продавцеві. 
 •  
 • 5.9. Право на одностороннє розірвання Договору не поширюється на випадки, вказані в п. 1.2.

6. ДОСТАВКА І ОТРИМАННЯ ТОВАРУ

 • 6.1. Якщо з Покупцем був погоджений спосіб доставки, відмінний від стандартно запропонованого, то виниклі додаткові витрати йдуть на рахунок Покупця.
 •  
 • 6.2. Якщо Продавець в Договорі оферти зобов'язався доставити товар за адресою, вказаною Покупцем в замовленні, то Покупець зобов'язується прийняти товар за цією адресою.
 •  
 • 6.3. Відлік строків доставки товару, вказаних в мережевому інтерфейсі магазину, починається з моменту зарахування грошових коштів на розрахункових рахунок Продавця, виключаючи ситуації оплати післяплатою.
 •  
 • 6.4. Якщо товар не може бути доставлений заздалегідь заявленим способом, Продавець залишає за собою право використати послуги іншої служби доставки, що може вплинути на заявлені терміни доставки. У такому разі, умови доставки можуть бути змінені щодо термінів або вартості доставки. Продавець, без зайвого зволікання, повідомить Покупця про виникнення подібної ситуації і погодить з ним нові умови доставки. У тому випадку, якщо Покупець не буде згоден з новими умовами доставки, він має право на одностороннє розірвання Договору.
 • 6.5. Якщо з вини Покупця знадобиться повторна доставка товару або буде необхідно використати спосіб доставки, відмінний від вказаного в замовленні, Продавець залишає за собою право бажати від Покупця відшкодити витрати, що виникли йому у зв'язку з повторною доставкою або у зв'язку з доставкою іншим способом 
 •  
 • 6.6. У момент передачі товару, Покупець зобов'язується оглянути пакунок щодо несанкціонованого відкриття або серйозних ушкоджень товару і, при їх виявленні, невідкладно повідомити про це Продавця. Якщо на пакуванні присутні сліди несанкціонованого відкриття, Покупець має право відмовитися від отримання такого товару. 
 •  
 • 6.7. За межі Європейського союзу товар доставляється на підставі транспортних умов Delivered at Place (DAP, Постачання в місці призначення) по Incoterms® 2010 (Інкотермс 2010). Продавець (експортер) несе усі витрати (окрім витрат імпортного митного очищення) і риски, пов'язані з доставкою товару до погодженого місця призначення. На рахунок Покупця (імпортера) лягають витрати імпортного митного очищення. У разі відмови Покупця проводити імпортне митне очищення вантажу, не його рахунок лягають витрати по зворотній доставці товару Продавцеві. 
 •  
 • 6.8. Інші права і обов'язки сторін, стосовно доставки товару, можуть бути визначені в спеціальних умовах постачання, якщо вони передбачені Продавцем.

7. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ

 • 7.1.Права і обов'язки сторін відносно прав, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням товару неналежної якості, визначені у відповідних загально-обов'язкових правових нормах (зокрема в постановах §§ 1914-1925, 2099-2117 і§ 2161-2174 Цивільного закону і в Законі «Про захист прав споживачів», у його в діючій (останній) редакції) 
 •  
 • 7.2. Продавець гарантує, що товар, на момент його передачі Покупцеві є справним, зокрема:
  • 7.2.1. Товар має погоджені атрибути, а, якщо такі не були узгоджені, то товар має якість і працездатність, вказані продавцем, виробником або його представництвом, або очікувані Покупцем, на підставі проведеної реклами або стандартних характеристик, властивих цьому типу товарів.  
  • 7.2.2. Товар придатний для цілей, вказаних Продавцем, або таких, для яких він зазвичай використовується.
  • 7.2.3. У тому випадку, якщо якість товару була погоджена на підставі наданого зразка, товар має відповідати заявленій таким чином якості.
  • 7.2.4. Товар доставлений у відповідній кількості, комплектації і масі.
  • 7.2.5. Товар не суперечить вимогам правових норм.
  •  
 • 7.3. Постанови з п. 7.2 Публічної оферти не поширюються на акційний товар, на стандартний знос товару, внаслідок його буденного використання, на відомі Покупцеві недоліки товару, які вже були присутніми на момент передачі товару Покупцеві, або, якщо це не відповідає характеру товару.
 •  
 • 7.4. Недоліки товару, що виникло не пізніше 6 (шести) місяців з моменту передачі товару Покупцеві, вважаються присутніми вже на момент передачі товару. Право на гарантійне обслуговування споживчого товару впродовж 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту передачі товару Покупцеві Відповіють характеру товару. Лампи для проекторів вважаються споживчим товаром з терміном експлуатації, обмеженим на 2000 годин (3 місяці), якщо не вказано інакше. Витрачення зазначеного терміну вважається стандартним зносом товару внаслідок його буденного використання. Докладніше див. Гарантійні умови.
 •  
 • 7.5. Місцем гарантійного пред'явлення товару неналежної якості є офіс компанії з обмеженою відповідальністю «ВЕБ РІТЕЙЛ С.Р.О.», з фактичних місце знаходженням: вул. Політицкіх в'єзню, д. 1597/19, п/і: 110 00, м. Прага 1, Чеська республіка; або місце реєстрації головної компанії. Моментом пред'явлення рекламації є момент передання товару неналежної якості Продавцеві.
 •  
 • 7.6. Інші гарантійні права і обов'язки сторін перераховані в Гарантійних умовах.

8. ІНШІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 • 8.1. Право власності переходить к Покупцеві в повній мірі фактом оплати ціни товару.
 •  
 • 8.2. Продавець не пов'язаний з Покупцями ніякими зобов'язаннями, обумовленими постановою § 1826 абз. 1 п. e) Цивільного закону
 •  
 • 8.3. Сторони зобов'язуються вжити усі заходи по вирішенню суперечок в порядку досудового розгляду шляхом переговорів через електронну пошту info@proektory-lampy.com.ua. Повідомлення про результати гарантійного обслуговування надсилаються на електронну пошту Покупця. 
 •  
 • 8.4. Порядок досудового розгляду споживчих суперечок підпадає під компетенцію Чеської торговельної інспекції, зареєстрованої по вул. Штепанска, д.567/15, п/і: 120 00, м. Прага, Чехія. рег.номер: 00020869, офіційний веб-сайт: http://www.coi.cz 
 •  
 • 8.5. На Покупця повною мірою лягає ризик зміни обставин, за визначенням в § 1765 абз. 2 Цивільні закони.

9. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 • 9.1. Захист особистих даних фізичної особи забезпечує Закон № 101/2000 Св., «Про захист персональних даних», у його в діючій (остатній) редакції.
 •  
 • 9.2. Покупець погоджується на обробку наступних персональних даних: ПІБ, юридична/фактична/поштова адреса, ІПР, ЄДРПОУ, адреса електронної пошти, телефонний номер (далі спільно іменовані як «Особисті дані»).
 •  
 • 9.3. Покупець дає Продавцеві свою згоду на обробку своїх персональних даних в цілях виконення Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем щодо Договору та в цілях реєстрації його особистого Аккаунта. Продавець має право використати персональні дані Покупця для віправки інформаційних (рекламних) повідомлень на його електронну пошту, окрім тих випадків коли Покупець відмовиться від цього. Вижезгадне непогодження на обробку особистих даних не є перешкодою для укладення Договору.
 •  
 • 9.4. Покупець бере до уваги, що він зобов'язаний надавати тільки вірні і правдиві персональні дані (як під час реєстрації Аккаунта, так і під час оформленні замовлення через веб-сайт) та зобов'язується без зайвого зволікання повідомляти Продавця про їх зміну.  
 •  
 • 9.5. Покупець погоджується з тим, що Продавець має право доручити обробку персональних даних третій особі. Продавець не має права передавати персональні дані Покупця третім особам без попередньої згоди Покупця, за винятком співробітників служби доставки.
 •  
 • 9.6. Покупець дає свою згоду на обробку персональних даних на невизначений термін. Електронна обробка персональних даних проходить в автоматичному режимі. У разі надання персональних даних в паперовому варіанті, їх обробка проходить в ручному режимі.
 •  
 • 9.7. Покупець підтверджує, що він надав вірні персональні дані, і що він надав їх на добровільній основі.  
 •  
 • 9.8. У тому випадку, якщо у Покупця виникне підстава вважати, що Продавець або особа, якій були передані його дані в цілях обробки, використовує персональні дані Покупця способом, який суперечить принципам охорони приватного і особистого життя Покупця, або Закону «Про захист персональних даних», зокрема, якщо персональні дані використані неналежним чином, то Покупець має право :
  • 9.8.1. Зажадати від Продавця або обробника даних роз'яснення виниклої ситуації 
  • 9.8.2. Зажадати від Продавця або обробника даних усунення виниклої ситуації 
  •  
 • 9.9. У тому випадку, якщо Покупець зажадає від Продавця надання інформації, що стосується обробки його персональних даних, то Продавець зобов'язаний надати цю інформацію Покупцеві. Продавець залишає за собою право зажадати у Покупця відшкодовання реальної вартості додаткових витрат, що виникли Продавцеві у зв'язку з виконанням цієї вимоги Покупця.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОШИРЕННЯ ВМІСТУ

 • 10.1. Покупець обізнаний, що текстовий і графічний вміст, що стосується товарів і послуг, наданих на веб-сайті Продавця можуть бути перейняті від третіх осіб (виробників і постачальників товару) і можуть містити предметні або технічні неточності. Ці дані можуть бути змінені у будь-який час без попереднього повідомлення.
 •  
 • 10.2. Пункт 10.1 не знімає з Продавця обов'язок своєчасно інформувати споживача про властивості пропонованих товарів і послуг.
 •  
 • 10.3. Авторські права на усі фотографії продуктів належать власникові інтернет-магазину. Поширення фотографій заборонене без його попередньої письмової згоди Продавця.

11. КОМЕРЦІЙНА РОЗСИЛКА І ЗБЕРЕЖЕННЯ «COOKIE-ФАЙЛІВ»

 • 11.1. Покупець дає свою згоду на отримання інформації про товари, послуги або компанію Продавця за вказаною їм електронною адресою. Покупець також дає свою згоду на отримання комерційної розсилки від компанії Продавця.
 •  
 • 11.2. Покупець дає свою згоду на збереження cookie-файлів на його локальному комп'ютері. Якщо оформлення замовлення не обумовлене збереженням cookie-файлів на локальному комп'ютері, то Покупець має право свою згода за попереднім пунктом відкликати у будь-який момент.

12. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

 • 12.1. Покупець дає свою згоду на відправку кореспонденції на адресу електронної пошти Покупця.

13. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОСТАНОВИ

 • 13.1. Покупець бере до уваги, що, якщо місце проживання або місце підприємницької діяльності Покупця знаходиться за межами Чеської республіки, або у тому випадку, якщо правові стосунки між сторонами мають міжнародний контекст, такі стосунки регулюються правом Чеської республіки.
 •  
 • 13.2. Якщо якась з постанов Договору втрачає юридичну силу, то замість неї буде застосована найбільш наближена постанова. Втрата юридичної сили однією з постанов не впливає на дійсність інших.
 •  
 • 13.3. Договір постачання (Договір купівлі-продажу), а також Договір Оферти Продавець зберігає у вигляді захищеного електронного документу.
 •  
 • 13.4. Контактні дані Продавця : КОВ «ВЕБ РІТЕЙЛ С.Р.О.», вул. Політицкіх в'єзню, д. 1597/19, п/і: 110 00, м. Прага 1, Чеська республіка, e-mail: info@proektory-lampy.com.ua, тел.:+ 38 (094) 710-60-70

Тепер Ви знаєте о лампах все необхідне. Залишається лише обрати відповідний варіант.

Блискавичний шукач ламп

Знайди лампу за два кліки

Лампи до проекторів

Лампи до ТВ