Гарантійні умови

Ці Гарантійні зобов'язання створені згідно з Цивільним кодексом Чеської республіки і Законом «Про захист прав споживачів» Чеської республіки і відносяться до тих споживчих Товарів (далі «Товар»), до яких застосовується постанови стосовно прав Покупця на гарантійне обслуговування, далі «Гарантійні права».

На стороні Продавця виступає компанія з обмеженою відповідальністю (скорочено КОВ) «ВЕБ РІТЕЙЛ С.Р.О.» (чес. Web Retail s.r.o.), реєстрована за адресою: вул. Гусинецка, д. 903/10, м. Прага 3, п/і: 130 00, Чеська республіка, рег. № організації в Чехії: 28876431. VAT: CZ28876431. Виконавчий директор: Йозеф Пайскр. Організація внесена до Торгового реєстру Чеської республіки (відділ Ц, вставка № 150602), що відноситься до відомства Празького міського суду.

Покупцем є особа, яка укладає з Продавцем Договір оферти.

На Покупця, який не є Споживачем, гарантійні зобов'язання поширюються в співвимірній мірі. Інакше, права на гарантійне обслуговування керуються відповідним договором, заключеним між Покупцем і Продавцем, разом із Торговим кодексом Чеської республіки.

Зміст

 1. Гарантійні обов'язки сторін
 2. Умови гарантійного обслуговування
 3. Гарантійні права
 4. Порядок повернення Товару
 5. Завершальні положення

1. Гарантійні обов'язки сторін

Детальніше див. відповідне положення Публічної оферти.

2. Умови гарантійного обслуговування

У разі виявлення недоліків на Товарі після його передачі та впродовж усього гарантійного терміну, Споживач має право на повне гарантійне обслуговування.

Якщо не встановлено інакше, гарантійний термін, визначений Цивільним кодексом Чеської республіки триває 24 місяці та його відлік починається з моменту передачі Товару Покупцеві.

Звертаємо увагу Покупця на наступну інформацію. Гарантійний термін тривалістю 24 місяці (або ж, 12 місяців) з моменту передачі Товару Покупцеві не поширюється на категорю Товарів, визначену в § 2167 букв. д) Цивільного кодексу. До цієї категорії належать Товари, експлуатація яких, за своєю природою, не може продовжуватись заявлений строк. В першу чергу, це стосується ламп для проекторів і інших аналогічних Товарів, запропонованих на веб-сайті Продавця.

Функціонування Товарів після закінчення терміну їх експлуатації не може вважатися дефектом, а тому, після закінчення цього терміну, такі Товари неможливо здати на гарантійне обслуговування. Стандартний строк експлуатації ламп до проекторів становить три місяці або 2000 годин, за оптимальних умов експлуатації. Детальніша інформація доступна в розділі Який у лампи термін експлуатації?

Продавець несе відповідальність за дефекти, існуючі у момент передачі Товару і за матеріальні або виробничі дефекти, які можуть виникнути упродовж дії гарантійного терміну.

Термін гарантії збільшується на період, впродовж якого Товар знаходився на гарантійному ремонті у Продавця. У разі обміну Товару на новий, відлік гарантійний термін не починається наново. Нереалізовані гарантійні права зникають після закінчення гарантійного терміну.

Гарантійне обслуговування неможливо в наступних ситуаціях:

 • Закінчився гарантійний термін перед реалізацією гарантійних прав.
 • Несправність виникла внаслідок невідповідного використання, або механічного, теплового або хімічного впливу.
 • Несправність виникла внаслідок використання Товару в умовах, які не відповідають температурному рівню, рівню запиленості, вологи, хімічного і механічного впливу, встановлених постачальником або виробником.
 • Несправність виникла внаслідок порушення умов експлуатації вказаних виробником.
 • Несправність виникла внаслідок неправильної установки, маніпуляції, невідповідним або недостатнім обслуговуванням Товару.
 • Несправність виникла внаслідок проведення некомпетентного втручання або інших виправлень Товару, не дозволених виробником.
 • Несправність виникла внаслідок приєднання Товару до електромережі, яка не відповідає технічним нормам (CSN).
 • Товар був пошкоджений або знищений внаслідок стихійного лиха або обставинами непереборної сили.
 • Гарантія не поширюється на стандартний знос Товару, що виник внаслідок його буденної експлуатації.

Вище зазначені не поширюються на випадки, коли стан Товару, що суперечить вищезазначеним умовам, був погоджений між Покупцем і Продавцем, або був вказаний чи зазначений Продавцем, або в тому випадку, якщо це можна було очікувати в зв'язку з проведеною рекламою, або якщо це відповідає звичайній експлуатації Товару.

Покупець, який не є Споживачем, зобов'язується, а Покупцеві, який є споживачем, рекомендується, безпосередньо у момент доставки Товару, разом з представником транспортної компанії, перевірити став вантажу (коплектність посилки, неушкодженість скотчу, наявність пошкоджень пакунку). Покупець має право відмовитися від отримання вантажу, стан якого не відповідає завляенному в Договорі оферти, за умови явної невідповідності, або, якщо остатній значно пошкоджен.

У разі отримання пошкодженого вантажу, Покупцеві необхідно скласти з представником транспортної компанії акт про пошкодження вантажу.

Про отримання неповної або пошкодженої посилки необходио невідкладно повідомити Продавця за електронному адресою info@proektory-lampy.com.ua, разом з копією складеного з представником транспортної компанії акту про виявлення ушкоджень.

3. Гарантійні права

Споживач має право на:

 • у разі неістотного недоліку, на безкоштовне, якісне і своєчасне усунення недоліку, на заміну Товару неналежної якості, або його частини, якщо це співвимірне характеру виниклого недоліку; у випадком неможливості цього способу усунення недоліку, на співвимірну знижку з ціни Товару або повернення Товару
 • у разі істотного недоліку, який перешкоджає належному використанню Товару, на заміну Товару неналежної якості або повернення Товару
 • у разі неістотних недоліків, які виникають у великій кількості, або виникають неодноразово і перешкоджають належному використанню Товару, на заміну Товару неналежної якості або повернення Товару
 • у разі появи інших неусувних недоліків та у тому разі, якщо Покупець не згоден із заміною Товару на новий, на знижку з ціни Товару пропорційну характеру виниклого недоліку або повернення Товару.

4. Порядок повернення Товару

 1. Місцем здійснення гарантійного обслуговування Товару є головний офіс компанії з обмеженою відповідальністю «ВЕБ РІТЕЙЛ С.Р.О.» Для отримання точних інструкцій по здачі Товару на гарантійне обслуговування, Покупцеві слід звернутися за адресою електронної пошти Продавця.
 2. При відправці Товару неналежної якості на гарантійне обслуговування за допомогою поштового оператора, Покупцеві радиться, в його особистих інтересах, запакувати Товар, відповідно властивостям крихкого матеріалу, для забезпечення його збереження при транспортуванні.
  • До посилки необхідно прикласти заповнений гарантійний формуляр (MS Word | PDF)
  • Рекомендується застрахувати посилку.
  • Товар неналежної якості необхідно відправити за адресою: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prague 1, 110 00, Czech Republic
 3. При відправці Товару неналежної якості на гарантійне обслуговування за допомогою поштової служби, аж до моменту отримання Товару Продавцем, ризики ушкодження або втрати Товару йдуть на рахунок Покупця.
 4. Робітники сервісного центру або відповідальні співробітники компанії проведуть належний огляд Товару. Покупець буде оповіщений про результат цього огляду за допомогою електронної пошти. Товар належної якості буде відправлений на адресу Покупця або переданий в узгодженому місті.
 5. Кожен гарантійний випадок підтверджується складеним протоколом, в якому описується наявність (чи відсутність) недоліку і спосіб його усунення. Рекомендується зберігати протокол упродовж усього гарантійного терміну.
 6. При відмові у гарантійному обслуговуванні (див. абз. 2), Продавець складе письмовий протокол з вказівкою причини відмови. В такому разі, Покупець не має права на відшкодування витрат, що виникли йому у зв'язку з відправкою Товару на гарантійного обслуговування за адресою Продавця.
 7. Гарантійний огляд буде проведений негайно, в складних випадках в строк до 3-х робочих днів. Цей період не включає час, необхідний для оцінки дефекту фахівцем. Гарантійне обслуговування проводиться без зайвих відстрочень, максимально в строк до 30 календарних днів зі дня отримання Товару неналежної якості, якщо між Продавцем і Покупцем не будуть узгоджені інші умови.
 8. Дія терміну на проведення гарантійного обслуговування призупиняється, якщо Продавець не отримав усі необхідні матеріали, необхідні для гарантійного обслуговування. Термін призупиняється до тих пір, поки ці матеріали не будуть отримані.
 9. Покупець має право на відшкодування тих найнижчих витрат, що будуть необхідні на здачу Товару на гарантійне обслуговування. Під такими витратами маються на увазі витрати за відправку Товару на адресу фактичного місце знаходження Продавця за допомогою оператора поштової служби. До таких витрат неможна відносити на доставку Товару на гарантійне обслуговування за допомогою особистого автомобіля або відправка Товару експрес-перевізниками, та інші аналогічні витрати. Продавець рекомендує відправляти Товар неналежної якості за допомогою послуги «Дрібний пакет» оператора Укрпошта. Витрати при відправці Товару цим способом, завжди вважатимуться Продавцем найменшими витратами, необхідними на здачу Товару на гарантійне обслуговування.
 10. Продавець задекларує день здачі Товару на гарантійне обслуговування, причину дефекту і бажаний спосіб вирішення. Далі Продавець складе письмовий протокол з вказівкою дня і способу видачі рішення по гарантійному обслуговуванню. У разі відмови в гарантійному обслуговуванні, Продавець складе письмовий протокол з вказівкою причини відмови.

5. Завершальні постанови

Гарантійні зобов'язання вступили в силу 1.1.2014. Будь-які зміни виключені.

Тепер Ви знаєте о лампах все необхідне. Залишається лише обрати відповідний варіант.

Блискавичний шукач ламп

Знайди лампу за два кліки

Лампи до проекторів

Лампи до ТВ